top of page

Lag og foreninger

Vågstranda har en rekke lag, foreningar og frivillege organisasjonar. Dugnadsånda står sterkt i bygda, aktivitetsnivået er høgt og ein har alltids eit tilbud. Å vere med i ei frivileg organisasjon er ein super måte å bli kjend med nye mennesker på. For innflyttarar så vil det å vere med i eit lag eller forening gjere at du raskt kjem i kontakt med andre i bygda. Under her har vi lista opp en del lag og foreningar, kva dei halder på med og kven som er kontaktperson.

Vågstranda IL

Vågstranda IL er bygdas idrettslag og driver med blant anna fotball, ski, friidrett og tilrettelegging for turar i nærmiljøet og på fjellet.

Hjemmeside: www.vagstrandail.no

Vågstranda Ungdomslag

Vågstranda Ungdomslag jobber aktivt for å skape ei levende bygd. De arrangerer blant annet konserter, puber, quizkvelder, strikkekafe, karneval og lignende.

Facebook: https://www.facebook.com/vagstrandaungdomslag/

Vågstranda VEL

Vågstranda VEL har som hovedoppgave å fremme viktige saker til lokale myndigheter og bygdas befolkning.

Vågstranda VEL har også en facebookside:
Vågstranda VEL facebook

Arbeidsstue 1.jpg

Vågstranda Arbeidsstue

Vågstranda arbeidsstue har aktivitetar der barn og unge får bruke hendene sine og møter ulike materiale når dei skal lage sine produkt. Dei møter tradisjonelle teknikkar og handverkskunst både innanfor tre, harde materiale og mjuke materiale. Vi nyttar gamle og nye metodar. Vi formidlar også gamle og nye mattradisjonar.

Dette er eit fint tilbod til barn og unge. Vi har gjennom mange år hatt stor oppslutning om tilbodet. Vi deler inn i grupper og har fire kurs til kvar gruppe på hausten og fire kvar på våren. Vi har oppstart etter haustferien og held på fram til påske. 


Håndverkstedets målsetting (Landsorganisasjonen HFBU): Formidle tradisjonsrik handverkskunnskap til barn og unge i lokalmiljøet. Ved hjelp av fag- og ressurspersonar stimulere til kreativ interesse for nye og dagsaktuelle teknikkar, og innføring i gamle handverks- og husflidstradisjonar.

Kontakt:
Mariann Kormeset Reistad
48244860
mariann.reistad@gmail.com

Hjelvik IL

Hjelvik IL er idrettslaget i Hjelvika. Et i drettslag som tidligere hadde flere dyktige løpere.
De senere årene har Hjelvik IL først og fremst sørget for å få i stand den gamle idrettsplassen i Hjelvika, samt arrangerer sommerleir for barn og unge hvert år.

Kontakt:
Bård Olav Hjelvik
95234040
bhjelviken@hotmail.com

LEARN MORE
IMG_3181.jpg
Sogelaget_01.jpg

Vågstranda Sogelag

Vågstranda sogelag vart stifta 27.3.2000.
Laget skal skape brei interesse for, finne og gjere tilgjengeleg mest mogleg av bygda si historie for folk flest ved å arrangere møte, kurs, turar og samlingar med historisk tema.
Laget skal arbeide for utgjeving av bygdebok og andre historiske skrifter og ta vare på dialekt og gamle stadnamn. Laget skal og arbeide med registrering og vern av historiske minnesmerkje, forn- og kulturminne. Me treng di interesse og støtte i arbeidet.

Kontakt:
Arvid Håkon Moe
99103165
arvidhm@online.no

http://sogelaget.blogspot.com/

LEARN MORE
bottom of page